TOUR HOT

ĐỊA ĐIỂM

9.990.000 đ

4 ngày 4 đêm

Khởi hành từ Sài Gòn
Khách sạn 3 sao
9.990.000 đ

4 ngày 4 đêm

Khởi hành: Sài Gòn
Lịch trình: Đài Loan
9.990.000 đ

4 ngày 4 đêm

Khởi hành: Sài Gòn
Lịch trình: Đài Loan
9.990.000 đ

5 ngày 4 đêm

Khởi hành: Hồ Chí Minh
Lịch trình: Đài Loan
9.990.000 đ

5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành: Hồ Chí Minh
Lịch trình: Đài Loan