TOUR HOT

ĐỊA ĐIỂM

13.990.000 đ

5 ngày 4 đêm

Khởi hành: Sài Gòn
Lịch trình: Hàn Quốc

Liên hệ tư vấn

Khởi hành: Sài Gòn
Lịch trình: Hàn Quốc
23.590.000 đ

6 ngày 5 đêm

Khởi hành: Hồ Chí Minh
Lịch trình: Hàn Quốc
14.990.000 đ

5 ngày 4 đêm

Khởi hành: Hồ Chí Minh
Lịch trình: Hàn Quốc
13.990.000 đ

5 ngày 4 đêm

Khởi hành: Hồ Chí Minh
Lịch trình: Hàn Quốc
12.990.000 đ

5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ Sài Gòn
Lịch trình Hàn Quốc