TOUR HOT

ĐỊA ĐIỂM

14.990.000 đ

5 ngày 4 đêm

Khởi hành: Sài Gòn
Lịch trình: Hong Kong
13.990.000 đ

5 ngày 4 đêm

Khởi hành: Hồ Chí Minh
Lịch trình: Hong Kong
13.990.000 đ

5 ngày 4 đêm

Khởi hành: Hồ Chí Minh
Lịch trình: HỒNG KÔNG
12.990.000 đ

4 Ngày 3 Đêm

Khởi hành: Hồ Chí Minh
Lịch trình: Hông Kong