TOUR HOT

ĐỊA ĐIỂM

9.990.000 đ

5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ Sài Gòn
Khách sạn TC quốc tế 3 sao
10.990.000 đ

5 ngày 4 đêm

Khởi hành: Sài Gòn
Lịch trình: Singapore Malaysia
9.490.000 đ

5 ngày 4 đêm

Khởi hành: Hồ Chí Minh
Lịch trình: Malaysia Singapore
9.490.000 đ

5 ngày 4 đêm

Khởi hành: Hồ Chí Minh
Singapore. Malaysia

Liên hệ tư vấn

Khởi hành: Hồ Chí Minh
Singapore. Indonesia, Malaysia
10.690.000 đ

6 ngày 5 đêm

Khởi hành: Sài Gòn
Lịch trình: SINGAPORE MALAYSIA