TOUR HOT

ĐỊA ĐIỂM

13.950.000 đ

5 ngày 4 đêm

Khởi hành: Sài Gòn
Lịch trình: Trung Quốc

Liên hệ tư vấn

Khởi hành: Sài Gòn
Lịch trình: Trung Quốc
16.390.000 đ

6 ngày 5 đêm

Khởi hành: Sài Gòn
Lịch trình: Trung Quốc
13.950.000 đ

5 ngày 4 đêm

Khởi hành: Sài Gòn
Lịch trình: Trung Quốc
15.990.000 đ

6 ngày 5 đêm

Khởi hành: Sài Gòn
Lịch trình: Trung Quốc
14.990.000 đ

6 ngày 5 đêm

Khởi hành: Sài Gòn
Lịch trình: Trung Quốc