2.990.000 đ

3 ngày 3 đêm

Khởi hành từ Sài Gòn
Tối thứ 5 hằng tuần
3.990.000 đ

3 ngày 2 đêm

Khởi hành: Sài Gòn
Lịch trình: Phú Quốc
4.150.000 đ

3 ngày 2 đêm

Khởi hành: Sài Gòn
Lịch trình: Phú Quốc
5.990.000 đ

3 ngày 2 đêm

Khởi hành: Hồ Chí Minh
Lịch trình: Hà Nội - Phú Quốc
6.590.000 đ

4 ngày 3 đêm

Khởi hành: Hồ Chí Minh
Lịch trình: Hà Nội - Phú Quốc
6.250.000 đ

3 ngày 2 đêm

Khởi hành: Hồ Chí Minh
Lịch trình: Phú Quốc 30/4
Showing 1-6 of 8 results